Swinthila (621-631)


Tremissis (1,56g, ca. 19/20mm), Emerita (Merida). Av.: + SVINTHILA REX, stilisierte Büste v.v. Rv.: + EMERI-T-A PIVS, stilisierte Büste v.v. 

MEC 238, Miles 235a.
gutes s.sch. (gVF)

580,00 €

  • verfügbar
  • 1 - 3 Tage Lieferzeit